O'Z

Boshqa moliyaviy xatarlardan sug'urta qilish

Ko'rsatilayotgan professional xizmatlarning sifati har bir savdogar va mutaxassisning ishida katta ahamiyatga ega. Biroq, biz tasodifan yoki beparvolik tufayli qilingan xatolardan xoli emasmiz. Boshqa turdagi shartnomalar mavjud bo'lib, ularga alohida e'tibor berilishi kerak.

Xususan, bu foyda yoki daromadni yo'qotishdir. Bunday holat bir necha xil sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin, masalan, g'ayritabiiy vaziyat yuzaga kelib, kompaniya ishini to'xtatdi - natijada u kerakli foyda keltirmadi. Qo'shimcha, kutilmagan xarajatlar alohida sug'urta qilinadi, bunga oldindan taxmin qilinmaydigan yoki taxmin qilinmaydigan turli xil tashqi omillar ham sabab bo'lishi mumkin. Vaqtinchalik foyda, ijara bilan birga, sug'urta shartnomasining predmeti ham bo'lishi mumkin.

Sug'urta xatarlari
  • biznesni to'xtatish (sug'urta faoliyati) yoki biznes (sug'urta faoliyati) ko'lamini pasayishi natijasida yuzaga kelgan daromad (foyda) yo'qotilishi;
  • shartnoma (bitim, bitim) shartlarida ko'zda tutilmagan, Sug'urtalangan shaxsning shartnoma (bitim, bitim) bo'yicha majburiyatlarini bajarishga qaratilgan va ularsiz bitimning yakuniy natijasiga erishib bo'lmaydigan qo'shimcha va kutilmagan xarajatlarning paydo bo'lishi;
  • Sug'urta qildiruvchi tomonidan kontragent oldidagi yoki kontragentning o'zlari o'rtasida tuzilgan shartnomalar (bitimlar, bitimlar), kafolatlar, kafilliklar va boshqalar bo'yicha shartnomaviy majburiyatlarini bajarmaganligi (noto'g'ri bajarilishi).
Sug'urta ob'ektlari

Sug'urtalovchining sug'urta ob'ekti bu uning tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy (tijorat) tavakkalchilik bilan bog'liq bo'lgan O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga zid bo'lmagan mulkiy manfaatidir.